Home

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht u onverwacht arbeidsongeschikt raken, dan wilt u natuurlijk wel een vorm van gegarandeerde inkomsten hebben. Daarom wilt u zich goed verzekeren. Maar zonder te veel te betalen. Daarom kunt u zich via AOdirect verzekeren, zonder torenhoge provisies, bij de beste verzekeraar tegen de laagste premie

  • Netto premie zonder tussenpersoonprovisie
  • Financiële zekerheid voor u en uw gezin
  • Uitsluitend beroepsarbeidsongeschiktheidsdekking
  • Looptijd en verzekerd bedrag aan te passen aan uw leefsituatie

Zo verzekert u uw inkomen op de beste wijze. En zorgt u ervoor dat je niet in de financiële problemen raken als u niet meer in staat bent om arbeid te verrichten. Zo simpel kan verzekeren zijn.